Transmisja danych

Usługę transmisji danych realizujemy wykorzystując urządzenia systemów CWDM i DWDM z uwzględnieniem OADM . Stwarza to możliwość zestawiania łączy o przepływnościach od 100MB/s do n X 10Gb/s pomiędzy lokalizacjami wskazanymi przez klienta. Posiadane rozwiązania systemowe pozwalają na zagwarantowanie naszym Klientom dużej elastyczności w zwiększaniu przepływności łączy w trakcie trwania umowy.

Łącza mogą być zakończone stykami optycznymi lub elektrycznymi z uwzględnieniem konwersji systemowej gwarantującej zachowanie stosowanych protokołów transmisji danych.

Pełny monitoring sieci , posiadane rozwiązania redundantne oraz serwis pracujący w systemie 24/7/365 gwarantują stabilność pracy łączy oferowanych naszym Klientom.