Światłowód w kolejnictwie

Budowa nowoczesnej infrastruktury kolejowej pociąga za sobą działania w dziedzinie budowy nowoczesnej infrastruktury transmisyjnej.

Aby tego dokonać, niezbędne jest zastąpienie starych mediów przesyłu, nowymi wykorzystującymi kabel światłowodowy w systemach transmisyjnych  SRK. Służymy naszym doświadczeniem zarówno w budowie jak 
i późniejszym utrzymaniu nowoczesnej infrastruktury transmisyjnej SRK.